top of page
236929955_10159285254558150_2625457431775213078_n.jpg

הניסיון הציבורי שלי

אחרי שנים רבות של פעילות חברתית, בשנת 2018 נבחרתי למועצת העיר אשדוד. 

אני מכהן כחבר הנהלת העיר והתמניתי לתפקיד הבכיר של יושב ראש דירקטוריון החברה לפיתוח אשדוד, המוכרת לרוב, כחפ"א.

פעילות ציבורית

אחרי שנים רבות של פעילות חברתית, בשנת 2018 נבחרתי למועצת העיר אשדוד. 

אני מכהן כחבר הנהלת העיר והתמניתי לתפקיד הבכיר של יושב ראש דירקטוריון החברה לפיתוח אשדוד, המוכרת לרוב, כחפ"א.

בחמש השנים האחרונות, במהלך כהונתי בהתנדבות, זכיתי ליזום, לבצע ולקדם פרויקטים רבים בתחום אחריותי הישיר, וכן ליטול חלק מרכזי בדיונים חשובים ביותר ולהשתתף בוועדות וישיבות מהותיות. 

פרויקט הדגל, הוא כמובן, סיום בניית הקאנטרי, שהיה "תקוע" 18 שנים. 

הפרויקט שאיש לא האמין שאפשר לסיים אותו בהצלחה, הסתיים בתקופת כהונתי, על אף כל הקשיים ו״המקלות בגלגלים״ שיצרו לי. 

נכון, הקאנטרי לא פתוח לבילוי כרגע, אבל זאת בגלל שיקולים פוליטיים צרים של ראש העיר על חשבון התושבים. הקאנטרי מוכן והוא ייפתח לרווחת הציבור מיד אחרי הבחירות.

כמו כן, יזמתי בניית 106 יחידות דיור בשני בניינים ברובע ט', להשכרה מוזלת לתושבי העיר; הוצאנו לפועל את ביצוע עבודות אגם המרינה והפיתוח הסביבתי, לרבות חניון לכ־470 רכבים, גשר מכיכר המפרשים לאגם ומתקנים ציבוריים (פרויקט שהיה מושהה שנים רבות); ביצוע ותכנון חניונים ציבוריים רבים ברחבי העיר, ייזום וביצוע סלילת נתיבים חדשים ברחוב רבין, ביצוע בפועל וקידום סלילת הכביש לחיבור למחלף יבנה, בניית מבנה השכלה למבוגרים בסיטי, ביצוע ותכנון מתנ״ס ברובע ט״ו, פיקוח על סיום החוזה וקבלת המעגנה במרינה לידי עיריית אשדוד וכיו״ב פרויקטים רבים.

בנוסף, השתתפות במאות ישיבות עבודה, ועדות למיניהן וישיבות מועצה, לשיפור שלל תחומי החיים בעיר. בין היתר יזמתי החלטת מועצה, לחובת התקנת מכשירי דפיברילטור (מפעם) מקושרים למוקד מד"א, בכל בניין חדש; החלטת מועצה לתכנית עבודה לבתי ספר ומקומות ציבוריים לשימוש במזרקי אפיפן ומודעות לילדים עם סכנת חיים מאלרגיות למזון.

 

לא היה קל להישאר בקואליציה הזו תחת הנהגת ראש העיר המכהן, אולם העדפתי לשלם ״מחיר״ ולהישאר בה, רק כדי שאוכל לממש את הוצאתם לפועל של הפרויקטים הנ"ל, שידעתי, שאם לא אהיה שם - הם לא יבוצעו ויקודמו. 

לצערי, במהלך השנה האחרונה, החלה אט אט  להתבהר מדיניות ראש העיר, לפיה אין בכוונתו לתת למרבית הפרויקטים להיבנות כמתוכנן, ובשל שיקולים פוליטיים צרים שלו בלבד, מרבית העבודה עלולה להידחות או להתבטל על ידו. נותרתי ככל שיכולתי לנסות לשנות את רוע הגזירה, אולם, כשהבנתי שאת ראש העיר הנוכחי - זה לא מעניין, ולא יהיה שינוי במדיניות שלו כלפי הציבור הליברלי – התפטרתי מהתפקיד ומהקואליציה.

bottom of page